Bytové domy 2017-07-19T23:23:17+00:00

Dotace na bytové domy

bytdomyNa podporu snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů lze uplatnit dotační programy: Nová zelená úsporám a Integrovaný Regionální Operační Program (IROP).
Nová zelená úsporám je určená pro bytové domy na území města Prahy. IROP je určen pro bytové domy na území celé ČR s výjimkou Prahy.

Podpora je 20% z celkových uznatelných nákladů.

Nabízíme komplexní servis v rámci zajištění dotace

 • Posouzení záměru + měření termokamerou
 • Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu
 • Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
 • Energetické posouzení budovy
 • Technická zpráva požární ochrany
 • Výpočet uznatelných nákladů
 • Krycí list žádosti
 • Podání žádosti o dotaci
 • Jednání se státním fondem po celý proces schvalování dotace
 • Asitence při realizaci
 • Kompletace podkladů pro vyučtování dotace – po realizaci

Na co je možné žádat dotaci:

 • Zateplení fasády
 • Výměna okenních a dveřních výplní
 • Zateplení střešního pláště
 • Zateplení podlah, stropu a stěn sousedících s nevytápěnými prostory

Garance 100 % Vrácení peněz

V případě podání žádosti a následné neakceptace z důvodu chyby zpracovatele nabízíme vrácení všech peněz. Výhodou tohoto řešení je, že platíte pouze za úspěšnou dotaci.

garance

Získejte zdarma kalkulaci služeb pro dotaci

Bezplatně pro Vás zpracujeme kalkulaci našich služeb

Získat dotaci

Mohlo by Vás zajímat:

Toto rozhodnutí přenechejte energetickým specialistům. Tito specialisti Vám navrhnou patřičné opatření, které je vhodné pro daný typ konstrukce.
o Zlepšení energetických vlastností budov – výměna stavebních otvorů(oken, dveří), zateplení obálky budovy (zateplení stěn,
střechy, podlahy) apod.
o Výměna neekologického zdroje vytápění za ekologický (týká se výměny kotlů na tuhá paliva za ekologičtější variantu)
o Pořízení účinné rekuperace vzduchu v budovách
o Zde můžete získat také dotaci na projekt
Výše dotace je závislá na opatřeních, která budou provedena. Zjednodušeně lze říci, čím více zateplíte, tím vyšší bude dotace.
Předpokládaná podpora je mezi 15-30 procenty z celkových nákladů. Přesné informace o dotacích budou známy po vyhlášení výzvy.
Toto rozhodnutí, nechte na energetických specialistech. Specialisti Vám navrhnou patřičné opatření, které je vhodné pro daný typ konstrukce.
o Program zelená úsporám by měl být spuštěn 1. dubna 2015
o Program pro Integrovaný Regionální Oparční Program (IROP) by měl být spuštěn v polovině roku 2015
Samozřejmě, že ano. Nejenom, že snížíte výdaje za energie, ale také zhodnotíte svou nemovitost na trhu.

Brožurka: 6 kroků k úspěšné dotaci -stáhněte si zdarma

Poradíme Vám, jak ušetřit a zároveň splnit podmínky dotace.

Jak dobře naplánovat a zorganizovat fáze dotace, co vědět a na co nezapomenout.

Dozvíte se mimo jiné:
• Na jaké věci nezapomenout před podání žádosti
• Jak vybrat stavební firmu
• Co má být na faktuře a předávacím protokolu