Novostavby s dotací

Novostavby s dotací 2017-07-19T23:23:17+00:00

Novostavby s dotací

Nová zelená úsporám podporuje NOVOSTAVBY rodinných domů v pasivním standardu. Novostavby mohou dostat dotaci ve výši 300 tis. Kč, nebo 450 tis. Kč + 35 tis. Kč  příspěvek na dokumentaci, energetický posudek a  měření průvzdušnosti obálky budovy.

Co je potřeba splnit ?

 • Dům musí mít instalované nucené větrání (rekuperační jednotku).
 • Dům musí být zkolaudovaný do 2 let od schválení žádosti o dotaci.
 • Stavba byla zahájena po 1. lednu 2014.
 • Měrná roční potřeba tepla musí být do 15 nebo do 20 kWh/m2/rok – dotace 450- 350 tis Kč
 • Dům musí být těsný – průvzdušnost obálky domu do 0,6 [1/h] -testuje se blower-door testem

 

Plánujete stavbu rodinného domu

 • Připravíme kompletní stavební dokumentaci včetně stavebního povolení.
 • Vypočteme parametry plánovaného domu.
 • Zařídíme schválení dotace.

 

Máte hotovou stavební dokumentaci

 • Zjistíme, zda Váš dům splňuje požadavky na dotaci
 • Navrhneme opatření pro získání dotace.
 • Vyřídíme za vás celou dotaci.

 

Už jste zahájili stavbu

 • Zjistíme, zda plníte podmínky dotace.
 • Pokud nejsou splněny podmínky dotace, najdeme opatření, kterým jich dosáhnete.
 • Vyřídíme vám dotaci.

 

Vše zajistíme za vás

 1. Veškerou dokumentaci nutnou k získání dotace (technické výkresy, energetický výpočet).
 2. Sepsání, podání a schválení žádosti o dotaci.
 3. Poradenství při výběru dodavatele stavby.
 4. Kompletní vyúčtování a proplacení dotace.

 

Časový postup dotace

1. Podání elektronické žádosti
první den
2. Fyzické dodání žádosti a jejich nedílných příloh
do osmého dne od podání žádosti
3. Formální kontrola dokumentů podaných v rámci žádosti a specifická kontrola projektu
do 3 týdnů   od podání žádosti
6. Doložení realizace
24 měsíců od obdržení Vyrozumění o poskytnutí podpory
7. Připsání finanční částky na osobní účet
do 3 týdnů od doložení realizace

 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je dosažení technických parametrů uvedených v tabulce níže:

SLEDOVANÝ PARAMETR OZNAČENÍ[JEDNOTKY] PODOBLAST PODPORY
B.1
PODOBLAST PODPORY
B.2
Výše podpory Kč/dům 300 000+35 000 450 000 + 35 000
Měrná roční spotřeba tepla na vytápění EA[kWh.m-2.rok-1] ≤20 ≤15
Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A[kWh.m-2.rok-1] ≤90 ≤60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U[W.m-2.K-1] ≤Upas,20 ≤Upas,20
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem[W.m-2.K-1] ≤0,22 ≤0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50[1.h-1] ≤0,6 ≤0,6
Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti θai,max[°C] ≤θai,max,N ≤θai,max,N
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla [-] Ano Ano
Účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu η[%] ≥75 ≥75