Rodinné domy 2017-07-19T23:23:17+00:00

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Úspěšný dotační program Zelená úsporám by měl být spuštěn 1. dubna 2015.

Programu Nová zelená úsporám je určen pro majitele rodinných domů a na výstavbu rodinný domu. Dotaci můžete získat na práce započaté od 1.ledna 2013. Žádosti o dotaci na rekonstrukci domu budete moci podat v další vlně – tedy po 1. dubnu 2015.

Opatření budou financována formou přímé dotace a bonusu. Dotace v zelné úsporám bude také i pro projektovou dokumentaci.Je podporována revitalizace a rekonstrukce stávajících budov a také novostavby nízkoenergetických domů.

Vypracujeme kalkulaci výše investic a posoudíme, zda dosáhnete na dotaci.
Zpracováváme kompletně veškeré dokumenty pro získání dotace.

Na co je možné žádat dotaci

Podporovány jsou všechny investice pro snížení energetické náročnosti budov:
 • zateplení fasád
 • výměna okenních a dveřních výplní
 • zateplení střešního pláště, stropu nad nejvyšším vytápěným podlažím
 • zateplení podlah, stropu a stěn sousedících s nevytápěnými prostory
 • solární kolektory
 • zdroj tepla (kotle na biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle)
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • novostavby domů v pasivním energetickém standardu

Dotaci v programu Zelená úsporám je možné žádat v techto oblastech:

 • A – Snižování energetické náročnosti (Zateplení objektu)
  • A.1. Hladina 1 (míra podpory 30 % ze způsobilých výdajů)
  • A.2. Hladina 2 (míra podpory 40 % ze způsobilých výdajů)
  • A.3. Hladina 3 (míra podpory 55 % ze způsobilých výdajů)
 • B – Výstavba budov
  • B.1. Hladina 1 (výše podpory 400 000 Kč)
  • B.2. Hladina 2 (výše podpory 550 000 Kč)
 • C – Efektivní využití zdrojů energie
  • C.1 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění současně s realizací opatření na snížení energetické náročnosti stávajících budov z oblasti A (povinná výměna)
  • C.2 – Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím objektu, kde byla opatření ke snížení energetické náročnosti již realizována
  • C.3 – Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody
  • C.4. Instalace  systémů nuceného  větrání  se  zpětným  získáváním  tepla  (při  současné
   realizaci opatření z oblasti podpory A)
 • D – Podpora zpracování dokumentace
 • E – Bonus za kombinaci vybraných opatření

Velikost dotace Nová zelená úsporám

Podpora staveb pro rodinné bydlení bude rozdělena do tří hladin podle dosažené energetické náročnosti rodinného domu.
Hladina Velikost dotace Snížení potřeby tepla roční potřeba tepla
1 30% z nákladů 40% 70 kWh/m2 rok
2 40%  z nákladů 50% 55 kWh/m2 rok
3 55%  z nákladů 60% 35 kWh/m2 rok

Sledované parametry:

 • měrná roční potřeba tepla na vytápění (EA)
 • úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění
 • průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (Uem)
 • zajištění dostatečné výměny vzduchu dle ČSN EN 15 665/Z1
 • zdroj tepla na vytápění (povinná výměna neekologického zdroje)

Kombinace podpor pro rodinný dům

A + D
Zateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + projekt a průkaz energetické náročnosti.
A + C1 (+ D)
Zateplení + výměna zdroje tepla + projekt a průkaz energetické náročnosti.
A + C3 (+ D)
Zateplení (pokud je již nový ekologický zdroj tepla) + instalace solárních kolektorů pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti.
A + C1 + C3 (+ D)
Zateplení + výměna zdroje tepla + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti.
C2 + D
Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + projekt a průkaz energetické náročnosti.
C2 + C3 (+ D)
Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno) + instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti.
C3 + D
Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody + projekt a příp. průkaz energetické náročnosti.
B
Nová výstavba – nelze kombinovat s žádnou další podporou (podpora zdroje, solárního systému a projektu s průkazem energetické náročnosti je v oblasti B již integrována).