Energetický průkaz – PENB

//Energetický průkaz – PENB
Energetický průkaz – PENB 2015-01-21T19:41:45+00:00

Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB (Energetický štítek)

Podle novely zákona o hospodaření energií, která byla schválena Vládou ČR 29. února 2012, je nutno od 1. ledna 2013 zpracovat tento průkaz energetické náročnosti budovy pro každou nemovitost, která bude předmětem prodeje, či nákupu.

Průkaz energetické náročnosti budovy je nutno zpracovat již nyní vždy při nové výstavbě.  PENB je vždy součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. Průkaz budovy dokládá výpočty a graficky, kolik energie se spotřebuje užíváním nemovitosti. Podle toho se budova zařadí do kategorií, které charakterizují úspornost budovy.

Podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov je cílem všech úsporných opatření v budoucnu stavět budovy co nejméně energeticky náročné. Do 31. prosince 2018 by členské státy EU měly zajistit, aby všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné správy měly téměř nulovou spotřebu energie. Od konce roku 2020 se tomuto standardu budou muset podřídit všechny nové budovy. Pořízení PENB je základním krokem k naplnění této koncepce.

 Průkaz energetické náročnosti – kdy je potřeba?

1.Prodej nebo pronájem

 • prodej nebo pronájem celé budovy (od 1.1. 2013)
 • prodej ucelené části budovy (od 1.1. 2013)
 • pronájem ucelené části budovy (od 1.1. 2016)

Pokud se jedná o bytovou jednotku – je možné nahradit vyúčtováním dodávek energií !

2.Stávající budova

 • budovy užívané orgánem veřejné moci
  • nad 500 m2 (od 1.7. 2013)
  • nad 250 m2 (od 1.1.2015)

3.Nová budova nebo změna budovy

 • nová budova
 • větší změna dokončené budovy

 

Povinnosti při prodeji/pronájmu

 • předložení průkazu možnému kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
 • předat průkaz kupujícímu (nebo nájemníkovi) nejpozději při podpisu smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
 • zajistit, aby při pronájmu nebo prodeji byly ukazatelé ENB uvedené v průkazu uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se budovy

Výjimky – kdy nemusí být průkaz zpracován

 • Pokud se jedná o bytovou jednotku – je možné nahradit vyúčtováním dodávek energií.
 • budovy s plochou do 50 m2,
 • stavby pro rodinnou rekreaci
 • budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok

Důležité informace – co je dobré vědět

 • platnost průkazu max. 10 let
 • průkaz může provádět jen – energetický specialista
 • Stávající průkazy vypracovávané od roku 2009 až 2013 – budou stále platné.