Energetický audit

/Energetický audit
Energetický audit 2017-08-24T18:28:03+00:00

ENERGETICKÉ AUDITY energeticky audit

CO JE TO ENERGETICKÝ AUDIT?

– je to zpráva o stávající úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

 

KDO JE ZE ZÁKONA POVINEN ZAJISTIT ENERGETICKÝ AUDIT?

1. podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem (tedy je velkým podnikatelem), je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit do 5.12.2015 a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky (toto neplatí, pokud má zavedenou a certifikovanou normu ČSN EN ISO 50 001 či ČSN EN ISO 14 001, která zahrnuje energetický audit).

2. ostatní osoby jsou povinny zpracovat audit, pokud vlastní budovu nebo energetické hospodářství se spotřebou energie vyšší než 35.000 GJ, tj. 9.722MWh/rok, nebo pokud všechny jeho budovy a energetická hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší než 9.722MWh/rok.

3. stavebník, pokud u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy (viz § 7 odst. 1-3 zákona č. 406/2000 Sb.)

 

KDO JE „VELKÝ PODNIKATEL“

heating-463904_1920– velký podnikatel (podnik) je podnikatel, který překročí alespoň jedno z následujících kritérií:
a) má více než 250 zaměstnanců, nebo
b) má obrat vyšší než 50 mil. € nebo bilanční sumu roční rozvahy větší než 43 mil.€, nebo
c) jiné velké podniky mají dohromady více než 25 % podíl na jeho základním kapitálu nebo na jeho hlasovacích právech.

Pro další informace o auditech nebo v případě Vašeho zájmu vyhotovit audit pro Váš podnik kontaktujte Ing. Jiří Košťál , tel.: 774 893 565, e-mail: jiri.kostal@ArchEnergy.cz

 

Kontaktní formulář:

Váš email (vyžadováno):

Váš telefon(nepovinné):

Stručný popis toho o co máte zájem: