Nová pravidla pro průkazy bytových domů platná od 1.7. 2015

///Nová pravidla pro průkazy bytových domů platná od 1.7. 2015

penb4
Pokud bydlíte v bytovém domě měli by jste vědět, že ke dni 1.7.2015 byl novelizován zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Podle této novely sice nejsou stanoveny pevné termíny pro pořízení průkazu energetické náročnosti (PENB) např. podle velikosti energeticky vztažné plochy, avšak povinnost SVJ opatřit průkaz nastává  v okamžiku prodeje prvního bytu v domě.

 

Pozn.: Průkaz vyhotovený pro celý dům je současně průkazem pro každý byt či nebytový prostor, který je zde umístěn.

 

Podle § 7a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb.: Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz:

  1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (tj. bytové či nebytové jednotky),
  2. při pronájmu budovy,
  3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy.

Příslušným orgánem pro kontrolu dodržování tohoto zákona je Státní energetická inspekce.

STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE INFORMUJE:

warning„Není možné zajišťovat zpracování průkazu až v okamžiku, kdy je nalezen vážný zájemce o koupi či nájem nemovitosti, ale je třeba mít platný průkaz k dispozici již v okamžiku, kdy je nemovitost nabídnuta k prodeji či pronájmu. Za porušení výše uvedených povinností hrozí fyzické osobě pokuta v maximální výši 50.000,- Kč, fyzické osobě podnikající nebo právnické osobě pak v maximální výši 100.000,- Kč.“

(Zdroj: oficiální webové stránky SEI www.cr-sei.cz)

 

NEBEZPEČÍ  Z PRODLENÍ

Pokud průkaz není k dispozici již ve fázi nabídky bytu, musí realitní kancelář zveřejnit nejhorší třídu „G – mimořádně nehospodárná budova“. To může mít za následek snížení ceny bytu v řádu statisíců. Mohou tak vzniknout právní spory, kdo tento rozdíl v ceně zaplatí (zpravidla je žalováno SVJ).

 

OTÁZKA: V zákoně je přece výjimka, že když vlastník bytové jednotky předloží vyúčtování energií za 3 roky zpět, nemusí mít průkaz, je to tak?

ODPOVĚĎ: Výjimka v zákoně sice platí, avšak pouze pro vlastníka bytové jednotky, nikoli pro SVJ. Pokud tedy SVJ na písemnou žádost vlastníka jednotky průkaz neopatří, jedná se o porušení zákona ze strany SVJ, které se tím vystavuje nebezpečí pokuty.

 

OTÁZKA: Náš bytový dům je velmi starý. Musí mít také průkaz?

ODPOVĚĎ: Jestliže byl dům postaven před 1. lednem 1947 a nedošlo v něm po tomto datu k žádné větší změně, průkaz není nutno opatřit, pokud se tak prodávající s kupujícím písemně dohodnou. Také je-li Váš dům kulturní památkou nebo leží-li v památkové rezervaci, průkaz není třeba.

 

POTŘEBUJETE VYHOTOVIT PRŮKAZ?  MÁTE JAKÉKOLIV DALŠÍ OTÁZKY?

Neváhejte nás kontaktovat

Váš email (vyžadováno):

Váš telefon(nepovinné):

Váš vzkaz

2017-07-19T23:23:19+00:00