O nás 2019-05-15T19:45:03+00:00

O nás

Archenergy s.r.o. je společnost zajišťující komplexní servis v oblasti energetických a projekčních prací včetně poradenství.

Zaměřujeme se na získání dotací a vypracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB).

Nabízíme klientům přípravu projektů se zajištěním realizace staveb i administraci dotačních programů až do úspěšně vyplacené dotace.  Náš tým je složen ze stavebních inženýrů, energetických a dotačních specialistů. Jsme držiteli autorizace ČKAIT a oprávnění  Ministerstva průmyslu a obchodu pro zpracovaní průkazů energetické náročnosti. Pravidelně se účastníme školení a zajímáme se o novinky v oblasti naší působnosti.

Náš tým

Jednatelé ArchEnergy s.r.o.

Ing.arch. Petr Kvasnička

Vedoucí týmu projektantů
Autorizovaný inženýr ČKAIT 0202167
Energetický specialista – oprávnění č. 1382 MPO ČR
Mob: 721 059 178
petr.kvasnicka@ArchEnergy.cz

Ing. Jan Kvasnička

Oprávnění ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby
Energetický specialista – oprávnění č. 0855 MPO ČR
Mob: 723 167 782
jan.kvasnicka@ArchEnergy.cz

Projektanti a energetičtí konzultanti

Ing. Kristýna Kakešová(Řeháková)

Projektantka, energetický poradce
Mob: 777 994 688
kristyna.kakesova@ArchEnergy.cz

Ing. František Jelínek

Energetický poradce, projektant
Mob:  732 207 136
frantisek.jelinek@ArchEnergy.cz

Ing. Noemi Hrůzová

fotoProjektantka, energetický poradce
Mob: 774 038 849
noemi.hruzova@ArchEnergy.cz

Ing. Jaroslav Suchý

suchyProjektant, autorizovaný inženýr
pozemní stavby oprávnění
ČKAIT 0201990
Mob: 724 757 343
Jaroslav.Suchy@ArchEnergy.cz

Bc. Pavel Kamp

Oblastní manažer – Pardubický kraj
Energetický konzultant
Mob:  605 529 977
pavel.kamp@ArchEnergy.cz

Ing. Lukáš Hlaváč

Energetický poradce, projektant
Mob: 774 307 956
Lukas.Hlavac@ArchEnergy.cz

Bc. David Mikolášek

David MikolášekEnergetický poradce, projektant
Mob:  725 811 355
david.mikolasek@ArchEnergy.cz

Ing. Kristýna Levorová

Projektantka, energetický poradce
Mob: 774 915 131
Kristyna.Levorova@ArchEnergy.cz

Ing. Eliška Chrášťanská

Projektantka, energetický poradce
Mob: 725 759 724
Eliska.Chrastanska@ArchEnergy.cz

Bc. Roman Karas

Projektant, inženýrská činnost
Mob: 724 785 827
Roman.Karas(a)ArchEnergy.cz

Ing. Michal Huml

Projektant, stavební dozor, inženýrská činnost
Mob: 724 111 452
Michal.Huml(a)ArchEnergy.cz

Bc. Martin Let

Projektant, energetický poradce
Mob: 605 204 315
Martin.Let(a)archEnergy.cz

Ing. František Kovařík

Ing. František KovaříkProjektant, energetický poradce
Mob:+420 605 355 478
frantisek.kovarik(a)ArchEnergy.cz

Bc. Monika Vlčková

Projektantka, energetický poradce
Mob: 721 641 820
Monika.Vlckova(a)ArchEnergy.cz

Jiří Donát, DiS.

Oblastní manažer – Ústecký kraj
Energetický konzultant
Mob:  602824651
jiri.donat@ArchEnergy.cz

Dotační specialisté a vedoucí projektů

Mgr. Bc. Jindřich Koudela

Dotační specialista,
obchodní zástupce pro Prahu
Mob:  728 680 622
jindrich.koudela@ArchEnergy.cz

Ing. Jiří Košťál

Oblastní manažer-Praha, Liberecký kraj
dotační specialista,
energetický konzultant
Mob:  774 893 565
jiri.kostal@ArchEnergy.cz

Ostatní pracovníci

PhDr. Zdeňka Kvasničková

Oblastní manažer – Plzeň, Stříbro, Tachov
Administrativní činnost
Mob:  605 981 375
zdenka.kvasnickova@ArchEnergy.cz

 

Bc. Monika Donátová

Oblastní manažer – Ústecký kraj
mob: 606 587 596
monika.donatova@ArchEnergy.cz

 

Naše oprávnění

Design

ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Ing. arch. Petr Kvasnička
Oprávnění ČKAIT 0202167, AI pozemní stavby

Ing. Jaroslav Suchý
Oprávnění ČKAIT 02011990  AI pozemní stavby

Ing. Jan Kvasnička
Oprávnění ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby

 

Design

Energetický specialista

Ing. Jan Kvasnička
Oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu č.: 0855

Design

Energetický specialista

Ing. Jan Kvasnička
Oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu č.: 0855

Asociace energetických specialistů

Asociace energetických specialistů

Stálý člen asociace od roku 2014

Kopie oprávnění

 

Certifikáty odbornosti