Pasport budovy

//Pasport budovy
Pasport budovy 2017-07-19T23:23:16+00:00

Pasport stavby

Chybí Vašemu objektu projektová dokumentace nebo neodpovídá skutečně provedenému stavu? Nechte si vypracovat pasport stavby.

Co to je pasport?

Je to zjednodušená dokumentace stavby – obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí.

K čemu slouží?

Chceme-li rekonstruovat či modernizovat objekt a nemáte k dispozici žádné podklady nebo jsou podklady neaktuální a neodpovídají aktuální skutečnosti. Dále je možné ho použít jako podklad pro vypracování průkazu energetické náročnosti (PENB).

 

pasportKolik stojí taková dokumentace?

Minimální cena je 5000 Kč. V přepočtu na m2 se cena pohybuje okolo 25 – 35 Kč/m2. Toto rozmezí je pouze orientační, záleží na složitosti objektu a na poskytnutých podkladech.